دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

104

پاسخنامه و تحلیل سوالات زبان ارشد 1395


تعداد دانلود: ۲۶۶ » رایگان » 85 کیلوبایت

پاسخنامه و تحلیل سوالات زبان ارشد 1395

103

پاسخنامه و تحلیل سوالات زبان دکتری 1395


تعداد دانلود: ۲۱۰ » رایگان » 152 کیلوبایت

پاسخنامه و تحلیل سوالات زبان دکتری 1395

89

بودجه بندی آزمونهای هشت گانۀ موفقیت


تعداد دانلود: ۷۵۳ » رایگان » 141 کیلوبایت

آزمون زبان دکتری و ارشد، هشت گانۀ موفقیت

88

پاسخنامه تستهای 1100 واژه


تعداد دانلود: ۱۴۰ » ۸۰۰ تومان » 329 کیلوبایت

توجه توجه : رمز این فایل     armandanesh.com   می باشد.

55

1000 تست گرامر با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون ارشد و دکتری سراسری بخش اول(100 تست اول)


تعداد دانلود: ۹۵۱ » ۵,۰۰۰ تومان » 2.55 مگابایت

این مجموعه شامل 100 تست گرامر با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون زبان عمومی کارشناسی …

87

تستهای کتاب 1100 واژه


تعداد دانلود: ۱۳۱۰ » رایگان » 325 کیلوبایت

توجه توجه : رمز این فایل       armandanesh.com  می باشد.

56

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری بهمراه پاسخنامه تشریحی بخش دوم(100تست دوم)


تعداد دانلود: ۴۳۶ » ۴,۰۰۰ تومان » 2.59 مگابایت

این فایل بخش دوم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری با پاسخنامه …

75

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به همراه پاسخنامه تشریحی بخش سوم (100تست سوم)


تعداد دانلود: ۱۴۵ » ۳,۵۰۰ تومان » 636 کیلوبایت

این فایل بخش سوم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری با …

76

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به همراه پاسخنامه تشریحی بخش چهارم (100تست چهارم)


تعداد دانلود: ۱۳۷ » ۳,۵۰۰ تومان » 870 کیلوبایت

این فایل بخش چهارم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری …