دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

100

مرحله ششم از آزمونهای 8 گانه موفقیت در زبان کارشناسی ارشد ودکتری


تعداد دانلود: ۸ » رایگان » 953 کیلوبایت

مرحله 6 از آزمونها ی 8 گانۀ موفقیت

89

بودجه بندی آزمونهای هشت گانۀ موفقیت


تعداد دانلود: ۵۳۹ » رایگان » 141 کیلوبایت

آزمون زبان دکتری و ارشد، هشت گانۀ موفقیت

88

پاسخنامه تستهای 1100 واژه


تعداد دانلود: ۱۰۷ » ۸۰۰ تومان » 329 کیلوبایت

توجه توجه : رمز این فایل     armandanesh.com   می باشد.

55

1000 تست گرامر با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون ارشد و دکتری سراسری بخش اول(100 تست اول)


تعداد دانلود: ۹۰۲ » ۵,۰۰۰ تومان » 2.55 مگابایت

این مجموعه شامل 100 تست گرامر با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون زبان عمومی کارشناسی …

87

تستهای کتاب 1100 واژه


تعداد دانلود: ۷۵۹ » رایگان » 325 کیلوبایت

توجه توجه : رمز این فایل       armandanesh.com  می باشد.

56

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری بهمراه پاسخنامه تشریحی بخش دوم(100تست دوم)


تعداد دانلود: ۴۱۳ » ۴,۰۰۰ تومان » 2.59 مگابایت

این فایل بخش دوم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری با پاسخنامه …

75

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به همراه پاسخنامه تشریحی بخش سوم (100تست سوم)


تعداد دانلود: ۱۳۲ » ۳,۵۰۰ تومان » 636 کیلوبایت

این فایل بخش سوم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری با …

76

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به همراه پاسخنامه تشریحی بخش چهارم (100تست چهارم)


تعداد دانلود: ۱۲۸ » ۳,۵۰۰ تومان » 870 کیلوبایت

این فایل بخش چهارم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری …

65

پاسخنامه تشریحی تستهای درک مطلب زبان کارشناسی ارشد و دکتری


تعداد دانلود: ۲۳۰ » ۱,۵۰۰ تومان » 542 کیلوبایت

این فایل پاسخنامه تستهای درک مطلب ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. …